ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย ตอนที่ 1

Category:


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย  ตอนที่ 1

จังหวัดที่อยู่เหนือสุด (จังหวัดเชียงราย)

จังหวัดที่อยู่ใต้สุด (จังหวัดนราธิวาส)

จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด (จังหวัดนครราชสีมา)

จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยสุด (จังหวัดสมุทรสงคราม)

จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตจังหวัดอื่น ๆ มากที่สุด (จังหวัดตาก ติดต่อกับ 9 จังหวัด)

จังหวัดภาคใต้ที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล (จังหวัดยะลา และจังหวัดพัทลุง)

ยอดเขาที่สูงที่สุด (ยอดดอยอินทนนท์ สูง 2,580 เมตรจากระดับน้ำทะเล)

เทือกเขาที่ยาวที่สุด (เทือกเขาถนนธงชัย)

เทือกเขาที่ใหญ่ที่สุด (เทือกเขานครศรีธรรมราช)

ภูเขาสำคัญทางภาคเหนือ (มี 5 เทือกเขาสำคัญคือ แดนลาว เพชรบูรณ์ ตะนาวศรี ผีปันน้ำ ขุนตาล)

เกาะที่ใหญ่ที่สุดของไทย (เกาะภูเก็ต กว้าง 20 กม. ยาว 45 กม.)

เกาะภูเก็ตเดิมชื่อ (เกาะถลาง)

เกาะที่เป็นท่าเรือสำคัญของไทย (เกาะสีชัง)

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด (ทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ 15 ตร. กม.)

หนองน้ำที่ใหญ่ที่สุด (หนองหาร จ.สกลนคร)

แม่น้ำที่ยาวที่สุด (แม่น้ำชี)

แม่น้ำที่สั้นที่สุดของไทย (แม่น้ำอู่ตะเภา)

แม่น้ำที่เป็นสายเลือดของไทย (แม่น้ำเจ้าพระยา)

แม่น้ำท่าจีนแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใด (แยกที่ จ.ชัยนาท และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ จ.สมุทรสาคร)

แม่น้ำท่าจีนมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า (แม่น้ำนครไชยศรี)

แม่น้ำแควน้อยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า (แม่น้ำไทรโยค)

ภูเขาหลวงพระบาง กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศใด (ลาว)

ภูเขาดงสันกาลาคีรีกั้นเขตแดนไทยกับประเทศใด (มาเลเซีย)

คลองที่ยาวที่สุด (คลองแสนแสบ ยาว 65 กม.)

แหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุด (บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์)

น้ำตกที่สูงที่สุด (น้ำตกสิริภูมิ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)

ถนนสายแรกในประเทศไทย (ถนนเจริญกรุง สร้างในรัชกาลที่ 5)

ถนนสายที่ยาวที่สุด (ถนนเพชรเกษม จาก กทม. ถึง นราธิวาส ยาว 1,473 กม.)

ทางรถไฟสายแรก (สายกรุงเทพฯ - ปากน้ำ)

ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุด (สายใต้ ยาว1,114 กม.)

อุโมงค์ที่ยาวที่สุด (อุโมงค์ขุนตาล หรือถ้ำขุนตาล จ.ลำปาง)

สะพานที่ยาวที่สุด (สะพานติณสูลานนท์ จ.สงขลา เป็นสะพานที่ข้ามจากบ้านเขาเขียวไปเกาะยอ และจากเกาะยอไปบ้านน้ำกระจาย ยาว 2,640 เมตร)

เขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด (เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี)

เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุด (เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์)

เขื่อนทดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในไทย (เขื่อนเจ้าพระยา)

Comments (0)

แสดงความคิดเห็น