แม่น้ำที่สำคัญในประเทศไทย (ภาคตะวันตก)

Category:

แม่น้ำที่สำคัญในประเทศไทย (ภาคตะวันตก)

1. แม่น้ำแม่กลอง เกิดจากแม่น้ำแควน้อย (ไทรโยค) และแม่น้ำแควใหญ่ (ศรีสวัสดิ์) ไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง ไหลผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 140 กิโลเมตร
2. แม่น้ำเพชรบุรี เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตอำเภอท่ายาง ไหลผ่านจังหวัดเพชรบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณอำเภอบ้านแหลม มีความยาวประมาณ 190 กิโลเมตร


Comments (0)

แสดงความคิดเห็น